Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10049
CI zranitelnost v APC PowerChute
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
12/07/2011
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V síti PowerChute byla nalezena chyba zabezpečení skriptování v rámci webu. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vložit libovolný webový skript. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v bodě vztahujícím se k neznámým vektorům.

Zasažené produkty

Aplikace Schneider Electric APC PowerChute Buisness Edidtion verze 8.5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
APC PowerChute Business Edition
CVE-IDS
?

CVE-2011-4263


Odkaz na originál