Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10047
Zranitelnost ACE v AOL AIM

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nedostatek speciálního filtrování tagů byl nalezen v AIM. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě souvisejícím se zabudovaným řízením serveru Internet Explorer pomocí speciálně vytvořené zprávy.

Zasažené produkty

AOL Instant Messenger verze 6.5.3.12 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
CÍL

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
AIM for Windows
CVE-IDS
?

CVE-2007-5124


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti