Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
AIM for Windows
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10048 DoS zranitelnost v AOL AIM AOL Inc. 06/09/2005 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10048

Název: DoS zranitelnost v AOL AIM

Vývojář: AOL Inc.

Detekováno: 06/09/2005

KLA10047 Zranitelnost ACE v AOL AIM AOL Inc. 09/27/2007 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10047

Název: Zranitelnost ACE v AOL AIM

Vývojář: AOL Inc.

Detekováno: 09/27/2007


Odkaz na originál