Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10048
DoS zranitelnost v AOL AIM

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Celková zranitelnost podtoku byla nalezena v AIM. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě souvisejícím s analyzátorem GIF pomocí speciálně navržené ikony kamaráda.

Zasažené produkty

AOL Instant Meneager verze 5.9.3797 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
CÍL

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
AIM for Windows
CVE-IDS
?

CVE-2005-1891


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti