Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10038
Více chyb zabezpečení ACE v aplikaci Adobe Illustrator

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Illustrator bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu nebo způsobit odmítnutí služby v místě vztahujícím se k nespecifikovaným vektorům.

Zasažené produkty

Adobe Illustrator verze 15.1 a starší pro Windows a Mac OS

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Illustrator

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Illustrator
CVE-IDS
?

CVE-2012-2042
CVE-2012-2026
CVE-2012-2025
CVE-2012-2024
CVE-2012-2023
CVE-2012-0780


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti