Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10035
Více problémů ACE v aplikaci Adobe Shockwave Player

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
12/10/2013
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávači Adobe Shockwave Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, aby způsobily odmítnutí služby nebo spouštěním libovolného kódu prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

Adobe Shockwave Player verze 12.0.6.147 a starší pro Windows a Mac OS

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Shockwave Player

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Shockwave Player
CVE-IDS
?

CVE-2013-5334
CVE-2013-5333


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti