Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Apache Software Foundation
Název Počet zranitelností
Název Počet zranitelností
Apache HTTP Server 6

Název: Apache HTTP Server

Počet zranitelností: 6

Apache Subversion 4

Název: Apache Subversion

Počet zranitelností: 4

Apache Tomcat 6

Název: Apache Tomcat

Počet zranitelností: 6

Standard Taglibs 1

Název: Standard Taglibs

Počet zranitelností: 1

Xerces 1

Název: Xerces

Počet zranitelností: 1


Odkaz na originál