Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Apache HTTP Server
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10907 Zranitelnost odmítnutí služby v Apache HTTP Serveru Apache Software Foundation 12/05/2016 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10907

Název: Zranitelnost odmítnutí služby v Apache HTTP Serveru

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 12/05/2016

KLA10640 Více zranitelností v Apache HTTP Serveru Apache Software Foundation 07/21/2015 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10640

Název: Více zranitelností v Apache HTTP Serveru

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 07/21/2015

KLA10068 Více zranitelností v Apache httpd Apache Software Foundation 07/22/2013 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10068

Název: Více zranitelností v Apache httpd

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 07/22/2013

KLA10067 DoS zranitelnosti v Apache httpd Apache Software Foundation 03/26/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10067

Název: DoS zranitelnosti v Apache httpd

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 03/26/2014

KLA10066 Více zranitelností v Apache httpd Apache Software Foundation 10/19/2010 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10066

Název: Více zranitelností v Apache httpd

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 10/19/2010

KLA10065 Více zranitelností v Apache httpd Apache Software Foundation 07/22/2013 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10065

Název: Více zranitelností v Apache httpd

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 07/22/2013


Odkaz na originál