Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10067
DoS zranitelnosti v Apache httpd

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
03/26/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Apache httpd bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít a způsobit odmítnutí služby.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k mod_log_config lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého souboru cookie;
  2. Nesprávná zranitelnost řetězcové práce lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené žádosti DAV WRITE.
Zasažené produkty

Apache httpd 2.2 verze 2.2.25 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Apache changelog

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Apache HTTP Server
CVE-IDS
?

CVE-2014-0098
CVE-2013-6438


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti