Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Win32.Donut

Třída Virus
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný parazitní virus Win32. Skládá se ze dvou částí: samotný virus napsaný v jazyce sestavy a užitečné zatížení napsané v MSIL.

Virus vyhledává aplikace Win32 PE EXE .NET. Infikuje soubory do 20 adresářů vyšší úrovně.

Během infikování se virus vrací na konec souboru, pak virus zapisuje jeho užitečnou zátěž namísto původních metadat hostitele, která se přesune dolů. Při spuštění infikovaného souboru virus vytvoří kopii infikovaného souboru, obnoví jeho metadata a spustí jej.

Původní obsah infikovaných souborů může fungovat pouze v systému Windows 2000. Po spuštění infikovaného souboru v systému Windows XP bude virus stále fungovat, ale hostitelský soubor se nespustí.

V závislosti na náhodném čítači (v 1 z 10 případů) se virus zobrazí následující okno s informacemi:

 ________________________________________________
 I.NET.dotNET Benny / 29A I
 I_______________________________________________I
 Tato buňka byla infikována virem dotNET! I
 I_______________________________________________I 

Tělo viru obsahuje textový řetězec:

Tato buňka byla nakažena serverem dotNET!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu