Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Multi.GoldBug

Třída Virus
Platfoma Multi
Popis

Technické údaje

GoldBug není vícestranný stealth virus, který není nebezpečný v paměti. Tento virus se bude replikovat pouze na 286 počítačích a vyšších s DOS 5.0 nebo vyšším a pouze v případě, že uživatel uloží operační systém do UMB (Upper Memory Blocks).

Virus se zkopíruje do oblasti s vysokou pamětí, háčky INT 13h, 21h a infikují MBR pevného disku, bootovací sektory 1.2M disket a soubory EXE jsou přístupné. Na infekci souborů tento virus používá doprovodnou a polymorfní technologii.

Tento virus obsahuje interní textové řetězce:


CHKLIST ????
1O7 = 0SLMTA
Virus vyvede poslední port (zpět) do portu modemu: "ATMLS0 = 7O1".


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu