Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Showoff

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

text (c) Michal A. Egler

Tento virus obsahuje následující zašifrované makra: Hayo, AutoOpen, Nomercy2, Organizer, ToolsMacro, FileTemplates.

13. den v libovolném měsíci virus vytvoří soubor C: WINDOWSSYSTEMNOMERCY.DLL. Tento soubor obsahuje skript pro ladění s kódem výpisu parazitního viru NoMercy.575 DOS. Pomocí tohoto skriptu virus vytvoří virus dropper NOMERCY2.COM.
Poté virus odstraní soubory:

C: * BATC: *C: WINDOWS * .GRPC: WINDOWS * .DRVC: WINDOWS * .DLLC: WINDOWSYSTEM * .DRVC: WINDOWSYSTEM * .DLL

Do souboru AUTOEXEC.BAT také vloží následující příkazy pro spuštění kvapky viru:

@echo offnomercy2.com

Po restartování počítače zůstane virusový kód rezidentní a infikuje každý provedený soubor COM a EXE.

Virus zobrazí UserDialog obsahující text:

No Mercy II [Hell on WinWord], šílenství pokračuje …..stěna NoMercy II �1997 od CrazybitSZe země Vulkanů kouření a Gamelan OrchestrasTento makrový virus byl propuštěn, aby následoval svého bratra No Mercy

Někdy virus mění názvy maker:

Nomercy = AutoOpenAutoClose = Nomercy2AutoExec = HayoNástrojeMacro = NástrojeMacroOrganizátor = OrganizátorFileTemplates = FileTemplates

Někdy virus zobrazí UserDialog s textem:

Žádná milosrdenství II nebyla rozrušená!Mmmmm …. právě jste ztratili soubory!Nerobte to znovu!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu