Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.MSWord.Archfiend

Třída Virus
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Tento virus makro Word obsahuje šest maker: AutoExec, AutoOpen, FileOpen, ArchFiend, FileSaveAs, ToolsMacro (stealth). Virus infikuje oblast globálních maker (NORMAL.DOT) při otevírání infikovaného dokumentu (AutoOpen) a zapisuje se do dokumentů, které jsou uloženy s novým názvem (FileSaveAs).

5. dne kteréhokoli měsíce virus: na Macintosh vymaže všechny soubory a zobrazí MessageBox:


Archived
V počítači vymaže soubory BMP v adresáři Windows (C: WINDOWS * .BMP) a vytvoří soubor FIEND.TXT obsahující text:

##################
## WM.ArchFiend ##
##################
Nrsi: lshoi: m {{i: mhsnn t: st: St ~ ut je {{;
XOR podle 1a
Vaše nešťastné číslo je: <½ ​​á ¡«Ñ ¿½«>
Při ukládání dokumentu s novým jménem, ​​pokud je aktuální čas 13 sekund, virus nastaví pro dokument náhodně vybrané heslo. Při vstupu do nabídky Nástroje / Makro virus vloží do souboru C: AUTOEXEC.BAT příkaz:

echo BLOW ME!


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu