Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

P2P-Worm.Win32.Benjamin

Detekováno 04/01/2004
Třída P2P-Worm
Platfoma Win32
Popis

Tento čar používá síť P2P sítě Kazaa pro výměnu souborů. Síť Kazaa umožňuje svým uživatelům sdílet soubory pomocí klientského softwaru Kazaa. Další informace o síti Kazaa naleznete na adrese : http://www.kazaa.com .

Benjamin je napsán v Borland Delphi a má velikost přibližně 216 Kb – je komprimován nástrojem AsPack. Velikost souboru se může značně lišit, protože červ zakončuje každý soubor s "prachem" pro maskování.

Instalace

Nejprve červ zobrazí chybovou zprávu o chybách:

Benjamin se potom zkopíruje do adresáře% WinDir% SYSTEM jako

EXPLORER.SCR

a vytvoří dva klíče v systémovém registru:

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "Systémová služba" = "C: WINDOWS SYSTEM EXPLORER.SCR" [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft] "syscod" = "0065D7DB20008306B6A1"

Červ se spustí po restartu systému.

Šíření

Rozšiřování se s největší pravděpodobností může uskutečnit pouze v případě, že je nainstalován klientský software (KaZaa P2P) (software). Benjamin přečte systémový registr informací o klientovi Kasaa a vytvoří

% WinDir% TempSys32

který se registruje jako adresář dostupný všem uživatelům sítě KaZaa. Vyplňuje tento adresář se svými kopiemi uvedenými pod různými názvy ze seznamu obsaženého v těle červu.

Rozložení probíhá následovně. "Oběť", která hledá soubor v síti KaZaa, ji najde v seznamu dostupných souborů na již infikovaném počítači. Bez podezření na problém uživatel stáhne tento soubor a otevírá ho, čímž infikuje svůj vlastní počítač.

Účinky

Červ otevře web benjamin.xww.de a zobrazí reklamu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu