Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11250
Zranitelnost ACE v aplikaci Microsoft PowerPoint

Aktualizováno: 05/18/2018
Detekováno
?
05/15/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Microsoft PowerPoint byla nalezena chyba zabezpečení pro vzdálené spuštění kódu. Škodlivé uživatele mohou tuto chybu zabezpečení zneužít prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru k provedení libovolného kódu.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2016 pro Mac

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-8176

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-8176

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-8176

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti