Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11244
Zranitelnost ACE v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 05/10/2018
Detekováno
?
05/08/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Adobe Flash Player byla nalezena chyba zabezpečení typu confusion. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód.

Zasažené produkty

Adobe Flash Player starší než 29.0.0.171

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Centrum stahování aplikace Flash Player

Oficiální doporučení

APSB18-16

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-4944


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti