Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11165
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 05/18/2018
Detekováno
?
01/03/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivý uživatel může tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobil odmítnutí služby, zvyšování oprávnění a získání citlivých informací.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné zacházení s objekty v paměti v systému Windows Správce písma Adobe Type Manager (ATMFD.dll) lze místně využít k získání oprávnění;
  2. Nesprávné zacházení s objekty v paměti v programu Windows Správce písma Adobe Type Manager (ATMFD.dll) lze místně využít k získání citlivých informací;
  3. Zranitelnost systému Windows IPSec může být vzdáleně využívána, aby způsobila odmítnutí služby.
  4. Vícenásobné vylepšení zranitelností oprávnění způsobem, který API Windows Kernel vynucuje oprávnění, lze místně využít k získání oprávnění;
  5. Rozlišovací schopnost Win32k v systému Windows GDI může být zneužita místně pro získání citlivých informací;
  6. Chyba zabezpečení v bloku zpráv serveru Microsoft může být zneužita místně k získání oprávnění;
  7. Vícenásobné informace o zranitelnosti informací v jádře systému Windows mohou být využívány místně pro získání citlivých informací;
  8. Nesprávná manipulace s objekty v paměti jádra systému Windows může být místně využívána k získání oprávnění;
  9. Celkový přetečení v podsystému Windows pro systém Linux lze místně využít k získání oprávnění;
  10. Nesprávné manipulace s objekty v paměti v modulu správy barev (ICM32.dll) lze místně využít k získání citlivých informací;

Veškeré obchodní a spotřební produkty společnosti Kaspersky Lab jsou kompatibilní s aktualizací. Aktualizace naší databáze dne 28. prosince umožňuje příznak kompatibility, doporučený společností Microsoft, umožnit zařízením používat tuto aktualizaci od 3. ledna.

Další podrobnosti o kompatibilitě aplikace Kaspersky Lab s aktualizací zabezpečení společnosti Microsoft naleznete na stránce podpory .

Naše doporučení zůstává, že pro optimální ochranu před zranitelnými místy by měl být co nejdříve nainstalován software a aktualizace operačního systému.

Více informací o zranitelnosti CPU naleznete na blogu Kaspersky Lab zde a na webových stránkách oznámení.

Zasažené produkty

Windows Server 2008 R2 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Windows Server 2012 R2 (instalace Server Core)
Windows 10 verze 1511 pro 32bitové systémy
Windows 8.1 pro 32bitové systémy
Systém Windows 8.1 pro systémy se systémem x64
Systém Windows Server 2008 R2 pro systémy založené na technologii Itanium Service Pack 1
Windows 10 verze 1511 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro 32bitové systémy
Systém Windows 7 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Systém Windows 10 pro systémy se systémem x64
Windows 7 pro 32bitové systémy Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem x64 Service Pack 1 (instalace Server Core)
Windows Server 2012 R2
Windows 10 pro 32bitové systémy
Windows Server 2016
Windows Server 2016 (instalace Server Core)
Windows 10 verze 1703 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1703 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro systémy se systémem 64
Windows Server, verze 1709 (instalace jádra serveru)
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systémy se systémem x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systém x64 založený na aktualizaci Service Pack 2 (instalace serveru Core)
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2 (instalace Server Core)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 (instalace Server Core)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny ve vašem Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu). Kromě toho může být nutné také nainstalovat aktualizace firmwaru od výrobce vašeho zařízení pro zvýšení ochrany. Zkontrolujte příslušné aktualizace u výrobce vašeho zařízení.

Oficiální doporučení

ADV180002
CVE-2018-0741
CVE-2018-0743
CVE-2018-0744
CVE-2018-0745
CVE-2018-0746
CVE-2018-0747
CVE-2018-0748
CVE-2018-0749
CVE-2018-0750
CVE-2018-0751
CVE-2018-0752
CVE-2018-0753
CVE-2018-0754
CVE-2018-0788

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2018-0788
CVE-2018-0754
CVE-2018-0753
CVE-2018-0752
CVE-2018-0751
CVE-2018-0750
CVE-2018-0749
CVE-2018-0748
CVE-2018-0747
CVE-2018-0746
CVE-2018-0745
CVE-2018-0744
CVE-2018-0743
CVE-2018-0741

Oficiální doporučení Microsoft
ADV180002
CVE-2018-0741
CVE-2018-0743
CVE-2018-0744
CVE-2018-0745
CVE-2018-0746
CVE-2018-0747
CVE-2018-0748
CVE-2018-0749
CVE-2018-0750
CVE-2018-0751
CVE-2018-0752
CVE-2018-0753
CVE-2018-0754
CVE-2018-0788
KB seznam

4056894
4056897
4056898
4056888
4056890
4056893
4056891
4056892
4056942
4056896
4056899
4056613
4056615
4056759
4056944
4056941
4074591
4088878
4088876
4074596
4088877
4093112
4088880
4056895
4074592
4088879
4088875
4074590
4090450
4103723


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti