Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11164
Více chyb zabezpečení v produktech VMware

Aktualizováno: 12/25/2017
Detekováno
?
12/19/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobili eskalace primátů, skriptování mezi stránkami a spuštění libovolného kódu.

  1. Zranitelnost související s používáním VNC může být vzdáleně využívána odesláním specifikovaných VNC paketů pro spuštění libovolného kódu;
  2. Zranitelnost v komponentě ESXi Host Client může být vzdáleně využívána k provádění skriptování mezi stránkami.
  3. Zranitelnost v zařízení VMware vCenter Server lze využít vzdáleně získat oprávnění.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) je ovlivněna produkty VMvare Workstation, VMvare Fusion a VMvare ESXi

Chyba zabezpečení (3) je ovlivněna VMware ESXi

Chyba zabezpečení (3) je ovlivněna zařízením VMware vCenter Server Appliance

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, takže hodnocení může být změněno v čase.

Zasažené produkty

Verze pracovních stanic starší než 12.5.8
Fusion verze 8 starší než 8.5.9
vCenter Server Appliance verze 6.5 bez opravy 6.5 U1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si VMware Fusion
Stáhněte si VMware Workstation Pro
Stáhněte si VMware vCenter Server

Oficiální doporučení

VMSA-2017-0015.2

Dopad
?
ACE 
[?]

XSSCSS 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware vCenter Server
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2017-4943
CVE-2017-4941
CVE-2017-4940
CVE-2017-4933


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti