Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11144
Zranitelnost ACE v Pythonu

Aktualizováno: 11/23/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti založená na hromadě byla nalezena v Pythonu 2.7. Využíváním této zranitelnosti mohou škodliví uživatelé případně spustit libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím přetečení celých čísel ve funkci PyString_DecodeEscape v souboru stringobject.c.

Zasažené produkty

Python 2.7 starší než 2.7.14

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhnout Python 2.7.14

Oficiální doporučení

Issue30657

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Python
CVE-IDS
?

CVE-2017-1000158


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti