Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Python
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA11144 Zranitelnost ACE v Pythonu Python Software Foundation 11/17/2017 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA11144

Název: Zranitelnost ACE v Pythonu

Vývojář: Python Software Foundation

Detekováno: 11/17/2017

KLA10866 Více zranitelností v Pythonu Python Software Foundation 02/09/2016 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10866

Název: Více zranitelností v Pythonu

Vývojář: Python Software Foundation

Detekováno: 02/09/2016

KLA10301 DoS zranitelnost v Pythonu Python Software Foundation 05/19/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10301

Název: DoS zranitelnost v Pythonu

Vývojář: Python Software Foundation

Detekováno: 05/19/2014


Odkaz na originál