Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11133
Více zranitelností ve vývojových nástrojích společnosti Microsoft

Aktualizováno: 11/16/2017
Detekováno
?
11/15/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V rozhraní Microsoft .NET Core a ASP.NET Core bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, že způsobí odmítnutí služby, získání citlivých informací a získání oprávnění.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s daty certifikátů může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného certifikátu k aplikaci .NET Core, která způsobuje odmítnutí služby.
  2. Otevřená chyba přesměrování lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené adresy URL, aby získala oprávnění;
  3. Nesprávná manipulace s požadavkem na web lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených požadavků na webovou aplikaci ASP.NET Core, která způsobí odmítnutí služby;
  4. Povolit obejití konfigurací sdílení zdrojů (Cross-Source Resource Sharing) lze vzdáleně využít k získání smysluplných informací.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) ovlivňuje pouze rozhraní .NET Core 1.0, 1.1 a 2.0

Chyba zabezpečení (2) ovlivňuje pouze rozhraní ASP.NET Core 2.0

Chyba zabezpečení (3) ovlivňuje pouze rozhraní ASP.NET Core 1.0, 1.1, 2.0

Chyba zabezpečení (4) ovlivňuje pouze rozhraní ASP.NET Core 1.0, 1.1

Zasažené produkty

.NET Core 1.0
.NET Core 1.1
.NET Core 2.0
ASP.NET Core 2.0
ASP.NET Core 1.0
ASP.NET Core 1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

CVE-2017-11770
CVE-2017-11879
CVE-2017-11883
CVE-2017-8700

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft ASP.NET MVC
Microsoft .NET Framework
Adobe Reader XI
Adobe Reader
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat Reader DC Continuous
Adobe Acrobat Reader DC Classic
Adobe Acrobat DC Continuous
Adobe Acrobat DC Classic
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2017-8700
CVE-2017-11883
CVE-2017-11879
CVE-2017-11770

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-11770
CVE-2017-11879
CVE-2017-11883
CVE-2017-8700

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti