Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11118
ACE zranitelnost v Apache Tomcat

Aktualizováno: 10/18/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Vzdálená chyba zabezpečení při spuštění kódu byla nalezena v Apache Tomcat. Tato chyba zabezpečení může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého požadavku HTTP. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vzdáleně spouštět libovolný kód v kontextu dotčené aplikace.


Technické údaje

Tato vulnerabilita ovlivňuje pouze systémy se zapnutými protokoly HTTP PUT, které by mohly být využity k uploadu škodlivého souboru JSP na cílový server.

Zasažené produkty

Apache Tomcat verze 9.0.1
Apache Tomcat 8.5 verze starší než 8.5.23
Apache Tomcat 8,0 verze dříve 8.0.47
Apache Tomcat 7.0 verze dříve 7.0.8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Apache Tomcat

Oficiální doporučení

Apache Tomcat 8 vulnerabilities
Apache Tomcat 8.5 vulnerabilities
Apache Tomcat 9 vulnerabilities
Apache Tomcat 7 vulnerabilities

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Apache Tomcat
CVE-IDS
?

CVE-2017-12617


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti