Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11115
Více zranitelností v aplikaci Foxit Reader

Aktualizováno: 11/09/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Foxit Reader 8.3.2.25013 bylo zjištěno více zranitelností. Tuto chybu zabezpečení lze místně využít prostřednictvím speciálně navrženého souboru .pdf, který způsobuje odmítnutí služby, spouštění libovolného kódu nebo získání smysluplného informatu.

  1. Typ zranitelnosti zmatku lze využít vzdáleně, případně pro spuštění libovolného kódu;
  2. Použití po bezplatných chybách zabezpečení lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
  3. Zranitelná zranitelná místa mohou být vzdáleně využívána k získání citlivých informací;
  4. Nespecifikovaná chyba zabezpečení může být vzdáleně využita k provedení libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby;
  5. Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti může být vzdáleně využita k provedení libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby;

Technické údaje

Poznámka: Ne každá zranitelnost již má hodnocení CVSS, takže kumulativní hodnocení CVSS nemusí být reprezentativní.

Zasažené produkty

Foxit Reader 8.3.2.25013 a předchozí verze

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Foxit PDF Reader

Oficiální doporučení

Foxit Security Bulletins

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Foxit Reader
CVE-IDS
?

CVE-2017-14694


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti