Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11108
Více chyb zabezpečení ACE v ChakraCore

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
10/10/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V ChakraCore bylo nalezeno několik zranitelností při manipulaci s pamětí. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Zasažené produkty

ChakraCore

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-11767
CVE-2017-11797
CVE-2017-11801

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2017-11767
CVE-2017-11801
CVE-2017-11797

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-11767
CVE-2017-11797
CVE-2017-11801

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti