Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11077
DoS zranitelnosti v nástroji Microsoft Malware Protection Engine

Aktualizováno: 07/25/2017
Detekováno
?
05/25/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávné skenování speciálně vytvořených souborů bylo nalezeno v Microsoft Malware Protection Engine v systému Microsoft Windows. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít tím, že vytvoříte speciálně vytvořený soubor do adresáře naskenovaného nástrojem Microsoft Malware Protection Engine. To lze provést prostřednictvím webové stránky, když je zobrazuje uživatel, prostřednictvím e-mailové zprávy nebo zprávy Instant Messenger nebo sdílené umístění.

Zasažené produkty

Windows 7 Service Pack 1
Windows 8.1
Windows RT 8.1
Windows 10
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Řešení

Zkontrolujte, zda je verze produktu Microsoft Malware Protection Engine pozdější než 1.1.13704.0 nebo ne. Pokud je to nutné – nainstalujte aktualizaci. Administrátoři firem nebo koncoví uživatelé však nemusí provádět žádné kroky k instalaci aktualizací pro Malicious Protection Engine Engine, protože aktualizace bude automaticky rozpoznána a aplikována do 48 hodin po vydání.

Oficiální doporučení

CVE-2017-8542

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Apple QuickTime
CVE-IDS
?

CVE-2017-8542


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti