Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11066
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 08/07/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve verzích Adobe Flash Player, které byly starší než 26.0.0.137, byly nalezeny více vážných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání citlivých informací a ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Zranitelnost poškození paměti v třídě BitmapData Action Script 2 lze vzdáleně využít k získání citlivých informací.
  2. Kvůli získání citlivých informací lze vzdáleně využít chybu zabezpečení vynechaného zabezpečení, která se vztahuje k rozhraní Flash API (používaná v aplikaci Internet Explorer).
  3. Zranitelnost poškození paměti v rastru modelu Action Script 3 lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) může vést k odhalení adresy paměti.

Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 26.0.0.137

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si Adobe Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2017-3100
CVE-2017-3099
CVE-2017-3080


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti