Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11044
Více zranitelností v Mozille Firefox a Mozilla Firefox ESR

Aktualizováno: 05/04/2018
Detekováno
?
06/13/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Firefoxu a Firefoxu ESR bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění, způsobení odmítnutí služby, čtení a psaní místních souborů, spoofování uživatelského rozhraní a obejití bezpečnostních omezení.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

 1. Zranitelnost po použití bez poškození související se zničením využití uzlů při regeneraci stromů může být vzdáleně využívána, aby způsobila odmítnutí služby;
 2. Bezproblémová po použití v souvislosti s opětovným načtením dokumendu může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby;
 3. Bezproblémová pohotovost v souvislosti s operacemi řízení videa s prvky stopy může být zneužita k odmítnutí služby;
 4. Zranitelnost po použití zdarma týkající se posluchačů prohlížečů obsahu může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby;
 5. Bezpečné použití po selhání související s interakcí uživatele s editorem vstupních metod (IME) může být vzdáleně využíváno, aby způsobilo odmítnutí služby;
 6. Citlivost na čtení mimo objekt, která se vztahuje k objektům ImageInfo v WebGL, může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby;
 7. Nespecifikovaná chyba zabezpečení v Instalačním programu Firefoxu může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořených dll souborů uložených ve stejném adresáři s instalátorem, zatímco běží k získání oprávnění;
 8. Bezpečné použití a bezproblémové použití v souvislosti s protokolováním chyb XHR záhlaví lze vzdáleně využít k tomu, že způsobí odmítnutí služby;
 9. Bezproblémové použití v souvislosti s IndexedDB lze vzdáleně využívat k odmítnutí služby;
 10. Více zranitelností v knihovně Graphite 2 lze vzdáleně využívat k odmítnutí služby;
 11. Kritická chyba v kodéru Opus může být vzdáleně využita k odmítnutí služby;
 12. Nesprávná manipulace s parametrem zpětného volání v programu Mozilla Windows Updater a Maintenance Service lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené cesty k získání oprávnění, čtení a zápisu místních souborů;
 13. Nesprávná správa souborů pro dočasný adresář vytvořená službou helper.exe aplikace Mozilla Maintenance Service může být vzdáleně využívána k získání oprávnění, čtení a zápisu místních souborů;
 14. Nesprávné zacházení s kanadskými Syllabikami a dalšími bloky Unicode může být vzdáleně využíváno ke zneužití domény;
 15. Nesprávné odstranění části uživatelských jmen a hesla adres URL zobrazené na adresním řádku lze vzdáleně využít k spoofování uživatelského rozhraní.
 16. Nesprávné zacházení s dlouhými názvy souborů při stahování "Označení webu" lze vzdáleně využít k vynechání bezpečnostních omezení;
 17. Nesprávná manipulace s obsahem updater.ini v Mozilla Windows Updater lze vzdáleně využít k čtení a zápisu lokálních souborů;
 18. Nespecifikovaná chyba zabezpečení služby Mozilla Maintenance Service může být vzdáleně využívána k získání oprávnění a psaní místních souborů;
 19. Zranitelnost služby Mozilla Maintenance Service, která umožňuje neoprávněnému uživateli číst 32 libovolných souborů, může být vzdáleně využívána k vynechání bezpečnostních omezení (ochrana systému před uživateli bez jakýchkoli oprávnění);
 20. Kvůli chybám zabezpečení paměti může dojít k vzdálenému zneužití více chyb zabezpečení, které se vyskytují v důsledku poškození paměti.

Technické údaje

Zranitelnosti 1-14 souvisejí s programem Mozilla Firefox ESR.

Všechny chyby zabezpečení jsou související s aplikací Mozilla Firefox.

Poznámka: Tato zranitelná místa nemají veřejný rating CVSS, takže je možné měnit hodnocení v čase.

Poznámka: V tuto chvíli Mozilla právě rezervovala čísla CVE pro tyto chyby zabezpečení. Informace lze brzy změnit.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 54
Mozilla Firefox verze ESR starší než 52,2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Mozilla Firefox ESR
Stáhněte si Mozilla Firefox

Oficiální doporučení

MFSA 2017-16
MFSA 2017-15

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

SUI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-5471
CVE-2017-7770
CVE-2017-7768
CVE-2017-7767
CVE-2017-7766
CVE-2017-7762
CVE-2017-7761
CVE-2017-7760
CVE-2017-7759
CVE-2017-5470
CVE-2017-7765
CVE-2017-7764
CVE-2017-7763
CVE-2017-7758
CVE-2017-7777
CVE-2017-7776
CVE-2017-7775
CVE-2017-7774
CVE-2017-7773
CVE-2017-7772
CVE-2017-7771
CVE-2017-7778
CVE-2017-7757
CVE-2017-7756
CVE-2017-7754
CVE-2017-7752
CVE-2017-7755
CVE-2017-7751
CVE-2017-7750
CVE-2017-7749
CVE-2017-5472


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti