Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11028
Chyba zabezpečení čtení a zápisu místních souborů ve virtuální krabici Oracle VM Virtual Box

Aktualizováno: 05/30/2017
Detekováno
?
04/24/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Oracle VM VirtualBox byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou být uživatelé se zlými úmysly s přihlášením k infrastruktuře, kde je spuštěn systém OracleVM VirtualBox, zapisováni do některé z dostupných dat Oracle VM VirtualBox a číst podmnožinu dostupných dat Oracle VM VirtualBox.

Zasažené produkty

Oracle VM VirtualBox dříve než 5.0.34
Oracle VM VirtualBox 5.1.x dříve než 5.1.16

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si Oracle VM VirtualBox

Oficiální doporučení

Oracle Critical Patch Update Advisory

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2017-3538


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti