Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10995
Vícenásobné chyby zabezpečení při spuštění kódu v kanceláři společnosti Microsoft

Aktualizováno: 06/07/2017
Detekováno
?
09/09/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné ověření vstupu před načtením souborů DLL lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého kancelářského dokumentu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávná analýza souborů může být lokálně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru nebo vzdáleně prostřednictvím e-mailu obsahujícím speciálně vytvořený kancelářský dokument k provedení libovolného kódu.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) existuje v seznamu produktů Microsoft OneNote; zranitelnost (2) existuje ve zbytku seznamu dotčených produktů.

Zasažené produkty

Windows Vista Service Pack 2
Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2008 Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Windows Server 2012
Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office OneNote 2007 Service Pack 3
Microsoft Office OneNote 2010 Service Pack 2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0197
CVE-2017-0199

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2017-0199
CVE-2017-0197

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0197
CVE-2017-0199
KB seznam

3191829
2589382
4015546
3141529
3141538
3178710
4015549
4014793
4015549
4015551
3178703
4015548


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti