Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10950
Více chyb zabezpečení v prohlížeči Google Chrome

Aktualizováno: 02/02/2017
Detekováno
?
01/19/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V prohlížeči Google Chrome bylo nalezeno několik závažných chyb zabezpečení dříve než 54.0.2840.99. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, aby zvýšili oprávnění, případně způsobili odmítnutí služby, získali citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Hromadná korupce na FFmpegu může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby nebo k získání citlivých informací;
  2. Nesprávně použitá pravidla typu na V8 mohou být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navržené stránky HTML k využití korupce haldy;
  3. Únik soukromé třídy v rozšíření API lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené stránky HTML pro získání citlivých informací (privilegovaný JavaScript).

Technické údaje

Hromadná korupce v (1) nastává kvůli vypnutí o jednu chybu, což má za následek přidělení nulové velikosti.

Zasažené produkty

Google Chrome starší než 54.0.2840.99 pro Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi. Soubor s názvem old_chrome může být po aktualizaci stále zjištěn. To způsobilo aktualizace zásad Google Chrome, která při instalaci aktualizací neodstraňuje staré verze. Pokuste se kontaktovat dodavatele s dalšími pokyny k odstranění nebo ignorovat taková upozornění na vlastní nebezpečí.
Stránka pro stahování Google Chrome

Oficiální doporučení

Stable Channel Update for Desktop

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Google Chrome for Android
Google Chrome
CVE-IDS
?

CVE-2016-5201
CVE-2016-5200
CVE-2016-5199


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti