Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10900
Více zranitelností v aplikacích Microsoft Edge a Microsoft Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
11/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Microsoft Edge byly nalezeny více závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, spoofing uživatelského rozhraní nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provádění libovolného kódu nebo získání citlivých informací;
  2. Nesprávná manipulace s protokolem RegEx na filtru XSS může být využívána přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace pro získání citlivých informací;
  3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty v skriptovacích motorech lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  4. Nesprávné analyzování obsahu protokolu HTTP lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu, který spoofuje uživatelské rozhraní.
Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-129
MS16-142

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-7227
CVE-2016-7209
CVE-2016-7208
CVE-2016-7204
CVE-2016-7203
CVE-2016-7202
CVE-2016-7201
CVE-2016-7200
CVE-2016-7199
CVE-2016-7198
CVE-2016-7196
CVE-2016-7195
CVE-2016-7239
CVE-2016-7240
CVE-2016-7241
CVE-2016-7242
CVE-2016-7243

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-129
MS16-142
KB seznam

3198586
3200970
3198585
3197868
3197867
3197877
3197876
3197655
3197873
3197874
3205386
3205383
3203621
3205401
3205400
3205408
3205409
3207752
3205394
3206632


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti