Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10888
Více zranitelností v systému Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 10/26/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Oracle VM VirtualBox bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby, ovlivnili integritu nebo získali citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze provádět vzdáleně a souvisely s Core, OpenSSL a VRDE.

Zasažené produkty

Verze Oracle VM VirtualBox starší než 5.0.28
Oracle VM VirtualBox 5.1 verze starší než 5.1.8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stránka Oracle VM VirtualBox ke stažení

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2016-5613
CVE-2016-5611
CVE-2016-5608
CVE-2016-5538
CVE-2016-5610
CVE-2016-5501
CVE-2016-5605
CVE-2016-6304


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti