Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10849
Více zranitelností v Oracle Java SE

Aktualizováno: 08/01/2016
Detekováno
?
07/19/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle Java SE. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby ovlivnit integritu nebo získat citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze využít vzdáleně nebo místně.


Technické údaje

Tyto chyby zabezpečení se týkají následujících komponent: Hotspot, Knihovny, Instalace, Nasazení, JavaFX, JAXP, CORBA a Networking.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 8u92
Oracle Java SE 7u101
Oracle Java SE 6u115

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Oracle Java SE stáhnout stránku

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2016-3610
CVE-2016-3606
CVE-2016-3598
CVE-2016-3587
CVE-2016-3552
CVE-2016-3550
CVE-2016-3511
CVE-2016-3508
CVE-2016-3503
CVE-2016-3500
CVE-2016-3498
CVE-2016-3485
CVE-2016-3458


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti