Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10829
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
06/14/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Edge bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, ke zvyšování oprávnění, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné ověření v zásadách zabezpečení obsahu může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně navrženého obsahu k vyloučení bezpečnostních omezení;
  2. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v jazyce Chakra JavaScript lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávný rozbor souborů PDF lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného dokumentu PDF k získání citlivých informací nebo ke spuštění libovolného kódu;
  4. Zranitelnost v protokolu Web Proxy Auto Discovery (WPAD) může být vzdáleně využívána k vyloučení bezpečnostních omezení a zvyšování oprávnění;
  5. Chyba zabezpečení v filtru XSS lze vzdáleně využít k provádění univerzálního skriptovacího útoku mezi různými servery.
  6. Chyba zabezpečení při poškození paměti Internet Explorer lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu k provádění libovolného kódu a výkonu eskalace oprávnění;
  7. Chyba zabezpečení korupce paměti skriptovacího motoru může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu a provedení eskalace privilegií;
Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-068
MS16-063

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-0200
CVE-2016-0199
CVE-2016-3198
CVE-2016-3199
CVE-2016-3201
CVE-2016-3202
CVE-2016-3203
CVE-2016-3205
CVE-2016-3206
CVE-2016-3207
CVE-2016-3210
CVE-2016-3211
CVE-2016-3212
CVE-2016-3213
CVE-2016-3214
CVE-2016-3215
CVE-2016-3222

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-068
MS16-063
KB seznam

3163018
3163017
3160005


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti