Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv. Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.
Kaspersky ID:
KLA10825
Detekováno:
06/14/2016
Aktualizováno:
05/17/2018

Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, obcházet bezpečnostní omezení, způsobit odmítnutí služby, získat oprávnění nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

 1. Nesprávné zpracování požadavků na serverech DNS lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených požadavků na spuštění libovolného kódu;
 2. Nedostatečné omezení při zpracování aktualizací zásad skupiny lze využít z intranetu pomocí útoku typu man-in-the-middle pro získání oprávnění;
 3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužito přihlášeným útočníkem, aby získal oprávnění;
 4. Nesprávné zpracování neinicializované paměti u poskytovatele virtuálních služeb může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro získání citlivých informací;
 5. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která obejdou omezení náhodného rozložení rozložení adresního prostoru;
 6. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze místně využít prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která získává oprávnění;
 7. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty v ovladači písma Adobe Type Manager je možné zneužít přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace, aby získaly oprávnění;
 8. Nesprávné předávání pověření na SMB může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění;
 9. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužitím útočníkem ověřeným doménou prostřednictvím speciálně navrženého požadavku NetLogonu k získání oprávnění;
 10. Nedostatek manipulace s proxy může být využíván vzdáleně prostřednictvím speciálně navrženého NetBIOS name manipulace žádostí o získání oprávnění;
 11. Nesprávná manipulace s proxy serverem WPAD lze vzdáleně využít k řízení provozu bez dostatečných oprávnění;
 12. Nesprávná dezinfekce vstupů v systému Windows Standard Diagnostics Hub Service Collector Service může být využívána přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění;
 13. Nesprávné soubory s chybou zabezpečení .pdf lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného dokumentu PDF k provedení libovolného kódu nebo získání citlivých informací;
 14. Nesprávné vytváření účtů strojů ve službě Active Directory může být využíváno uživatelem s dostatečnými právy prostřednictvím manipulace s účty strojů, které způsobí odmítnutí služby;
 15. Nesprávná manipulace s paměťovými objekty může být zneužita k odmítnutí služby.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) lze využít pouze v případě, že je nakonfigurován server DNS.

Chyba zabezpečení (2) může být zneužita útokem proti provozu mezi řadičem domény a cílovým počítačem. Doménově připojené systémy se serverem se systémem Windows Server 2012 a novějšími a klienty se systémem Windows 8 a vyšší.

Chyba zabezpečení (4) související s virtuální PCI.

Chyba zabezpečení (5) související s GDI32.dll

Chyba zabezpečení (7) související s ATMFD.dll

Chyba zabezpečení (8) lze využít přesunutím požadavku na ověření pro jinou službu běžící na stejném počítači. Chcete-li tuto zranitelnost zmírnit, můžete povolit rozšířenou ochranu pro ověřování pro server SMB. Další pokyny naleznete v původním poradenství MS16-075 uvedeném níže.

Chyba zabezpečení (10) související s WPAD a způsobená tím, že v některých situacích klesla zpět na proces detekce zranitelných proxy serverů. Chcete-li tuto zranitelnost zmírnit, můžete vypnout WINSNetBT název rozlišení nebo zastavit WPAD pomocí položky souboru hostitele. Další pokyny týkající se zmírnění mohou být uvedeny v původním poradenství MS16-077 uvedeném níže.

Chyba zabezpečení (11) může být zmírněna pomocí zastavení WPAD pomocí záznamu hostitelského souboru. Další pokyny týkající se zmírnění mohou být uvedeny v původním poradenství MS16-077 uvedeném níže.

Oficiální doporučení

seznam CVE

seznam KB

Zobrazit více

Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti statistics.securelist.com

Našli jste v popisu této chyby zabezpečení nepřesnost? Dej nám vědět!
Kaspersky Free Anti-Ransomware Tool for Business
Report ke stažení zdarma
Stáhnout
Kaspersky Premium
Premium
Confirm changes?
Your message has been sent successfully.