Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10825
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
06/14/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, obcházet bezpečnostní omezení, způsobit odmítnutí služby, získat oprávnění nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

 1. Nesprávné zpracování požadavků na serverech DNS lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených požadavků na spuštění libovolného kódu;
 2. Nedostatečné omezení při zpracování aktualizací zásad skupiny lze využít z intranetu pomocí útoku typu man-in-the-middle pro získání oprávnění;
 3. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužito přihlášeným útočníkem, aby získal oprávnění;
 4. Nesprávné zpracování neinicializované paměti u poskytovatele virtuálních služeb může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro získání citlivých informací;
 5. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která obejdou omezení náhodného rozložení rozložení adresního prostoru;
 6. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze místně využít prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která získává oprávnění;
 7. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty v ovladači písma Adobe Type Manager je možné zneužít přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace, aby získaly oprávnění;
 8. Nesprávné předávání pověření na SMB může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění;
 9. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty může být zneužitím útočníkem ověřeným doménou prostřednictvím speciálně navrženého požadavku NetLogonu k získání oprávnění;
 10. Nedostatek manipulace s proxy může být využíván vzdáleně prostřednictvím speciálně navrženého NetBIOS name manipulace žádostí o získání oprávnění;
 11. Nesprávná manipulace s proxy serverem WPAD lze vzdáleně využít k řízení provozu bez dostatečných oprávnění;
 12. Nesprávná dezinfekce vstupů v systému Windows Standard Diagnostics Hub Service Collector Service může být využívána přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění;
 13. Nesprávné soubory s chybou zabezpečení .pdf lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného dokumentu PDF k provedení libovolného kódu nebo získání citlivých informací;
 14. Nesprávné vytváření účtů strojů ve službě Active Directory může být využíváno uživatelem s dostatečnými právy prostřednictvím manipulace s účty strojů, které způsobí odmítnutí služby;
 15. Nesprávná manipulace s paměťovými objekty může být zneužita k odmítnutí služby.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) lze využít pouze v případě, že je nakonfigurován server DNS.

Chyba zabezpečení (2) může být zneužita útokem proti provozu mezi řadičem domény a cílovým počítačem. Doménově připojené systémy se serverem se systémem Windows Server 2012 a novějšími a klienty se systémem Windows 8 a vyšší.

Chyba zabezpečení (4) související s virtuální PCI.

Chyba zabezpečení (5) související s GDI32.dll

Chyba zabezpečení (7) související s ATMFD.dll

Chyba zabezpečení (8) lze využít přesunutím požadavku na ověření pro jinou službu běžící na stejném počítači. Chcete-li tuto zranitelnost zmírnit, můžete povolit rozšířenou ochranu pro ověřování pro server SMB. Další pokyny naleznete v původním poradenství MS16-075 uvedeném níže.

Chyba zabezpečení (10) související s WPAD a způsobená tím, že v některých situacích klesla zpět na proces detekce zranitelných proxy serverů. Chcete-li tuto zranitelnost zmírnit, můžete vypnout WINSNetBT název rozlišení nebo zastavit WPAD pomocí položky souboru hostitele. Další pokyny týkající se zmírnění mohou být uvedeny v původním poradenství MS16-077 uvedeném níže.

Chyba zabezpečení (11) může být zmírněna pomocí zastavení WPAD pomocí záznamu hostitelského souboru. Další pokyny týkající se zmírnění mohou být uvedeny v původním poradenství MS16-077 uvedeném níže.

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 10 Versioin 1511

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-073
MS16-072
MS16-071
MS16-081
MS16-077
MS16-076
MS16-075
MS16-074
MS16-082
MS16-080
MS16-078

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-3299
CVE-2016-3201
CVE-2016-3203
CVE-2016-3213
CVE-2016-3215
CVE-2016-3216
CVE-2016-3218
CVE-2016-3219
CVE-2016-3220
CVE-2016-3221
CVE-2016-3223
CVE-2016-3225
CVE-2016-3227
CVE-2016-3228
CVE-2016-3231
CVE-2016-3232
CVE-2016-3236

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-073
MS16-072
MS16-071
MS16-081
MS16-077
MS16-076
MS16-075
MS16-074
MS16-082
MS16-080
MS16-078
KB seznam

3162343
3161561
3163017
3163018
3159398
3161949
3161664
3164033
3164035
3164294
3157569
3161951


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti