Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10824
Odmítnutí služby a libovolné chyby zabezpečení při spuštění kódu v MediaLAN VLC media player

Aktualizováno: 06/14/2016
Detekováno
?
06/08/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Neznámá zranitelnost byla nalezena v přehrávači médií VLC. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného IMA souboru QuickTime.


Technické údaje

Tato chyba zabezpečení se týkala funkce DecodeAdpcmImaQT v modulech / codec / adpcm.c .

Zasažené produkty

VideoLAN VLC Media Player starší než 2.2.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač médií VLC

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
VLC media player
CVE-IDS
?

CVE-2016-5108


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti