Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10798
Vícenásobná zranitelnost v aplikaci Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Oracle VM VirtualBox byly nalezeny nespecifikované chyby zabezpečení. Využíváním těchto zranitelných míst mohou škodliví uživatelé způsobit odmítnutí služby a ztrátu integrity nebo získání citlivých informací.

Zasažené produkty

Verze Oracle VM VirtualBox starší než 5.0.18

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte VirtualBox

Oficiální doporučení

Oracle Bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2016-0678
CVE-2015-3197
CVE-2015-3195


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti