Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10777
Chyba zabezpečení při provádění kódu v ABB Panel Builder 800

Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v panelu ABB Panel Builder 800. Využitím této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí únosu DLL.


Technické údaje

Tato chyba zabezpečení může být zmírněna pomocí zakázání souborů s příponami .pba. Další pokyny naleznete v původních pokynech uvedených níže.

Zasažené produkty

ABB Panel Builder 800 verze starší než 6.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

ABB bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Panel Builder 800
CVE-IDS
?

CVE-2016-2281


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti