Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10744
Více zranitelností v systému Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 02/11/2016
Detekováno
?
02/21/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Oracle VirtualBox byly nalezeny chyby nespecifikované. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit dostupnost, integritu a důvěrnost. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s programem Core a Windows Installer.

Zasažené produkty

Verze Oracle VM VirtualBox starší než 5.0.14

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte VirtualBox

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2016-0495
CVE-2016-0592
CVE-2016-0602
CVE-2015-8104
CVE-2015-5307
CVE-2015-7183


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti