Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10716
Chyby zabezpečení při spuštění kódu v sadě Microsoft Office

Aktualizováno: 12/10/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s pamětí může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávná analýza e-mailů může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové zprávy pro spuštění libovolného kódu.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (2) může být spuštěna na stanicích s nainstalovanou aplikací Outlook. Chcete-li zmírnit tuto chybu zabezpečení, můžete vypnout náhled zpráv a zakázat zobrazení HTML v aplikaci Outlook.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office pro Mac 2011
Microsoft Office pro Mac 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-131

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2015-6172
CVE-2015-6040
CVE-2015-6177
CVE-2015-6124
CVE-2015-6122
CVE-2015-6118

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-131
KB seznam

3085549
3114422
3114479
3114431
3114425
3114433
3114382
3114415
3114342
3114403
3119518
3085528
3116111
3114457
3101532
3114458
3119517


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti