Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10679
Více zranitelností v přehrávačích Adobe Flash Player & AIR

Aktualizováno: 10/23/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player & AIR bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby, obcházet bezpečnostní omezení nebo spustit libovolný kód.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost může být využita k provedení libovolného kódu nebo obejít stejnou zásadu původu prostřednictvím speciálně navrženého objektu Loader a dalších neznámých vektorů;
  2. Nesprávná implementace rozhraní API lze využít prostřednictvím neznámých vektorů.

Technické údaje

(1) lze využít pomocí objektu Loader se speciálně navrženou vlastností loaderBytes.

Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 19.0.0.207
Verze softwaru Adobe Flash Player s rozšířenou podporou, verze starší než 18.0.0.252
Adobe Flash Player pro verze Linux starší než 11.2.202.535
Verze Adobe AIR starší než 19.0.0.213

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player
Získejte AIR

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe AIR
CVE-IDS
?

CVE-2015-7643
CVE-2015-7642
CVE-2015-7641
CVE-2015-7640
CVE-2015-7639
CVE-2015-7638
CVE-2015-7637
CVE-2015-7636
CVE-2015-7635
CVE-2015-7634
CVE-2015-7633
CVE-2015-7632
CVE-2015-7631
CVE-2015-7630
CVE-2015-7629
CVE-2015-7628
CVE-2015-7627
CVE-2015-7626
CVE-2015-7625
CVE-2015-5569
CVE-2015-7644


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti