Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10647
Zranitelnost stupňů oprávnění v systému Microsoft System Center

Aktualizováno: 08/20/2015
Detekováno
?
08/11/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V systému Microsoft Center Center byl nalezen nesprávný ověřovací vstup. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

System Center 2012 Operations Manager
System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1
Systémové centrum 2012 Operations Manager R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-086

Dopad
?
PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2015-2420

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-086
KB seznam

3075158
3071089
3071088
3064919


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti