Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10645
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 08/20/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného souboru k provedení libovolného kódu;
  2. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru pro získání citlivých informací.

Technické údaje

Využití (2) útočník musí nejprve využít jinou zranitelnost způsobit spuštění kódu v IE s EPM. Jako škodlivý může provádět aplikace Excel, Poznámkový blok, PowerPoint nebo jiný s nebezpečným parametrem příkazového řádku. Další část aktualizací této chyby zabezpečení je uvedena v KLA10646, KLA10648

Zasažené produkty

Office 2007 Service Pack 3
Office 2010 Service Pack 2
Office 2013 Service Pack 1
Office 2013 RT Service Pack 1
Office for Mac 2011, 2016
Sada Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeč Word
SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Aktualizace Service Pack 1 pro SharePoint Server 2013
Word Web Apps 2010 Service Pack 2
Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-081

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2015-1642
CVE-2015-2423
CVE-2015-2466
CVE-2015-2467
CVE-2015-2468
CVE-2015-2469
CVE-2015-2470
CVE-2015-2477

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-081
KB seznam

2687409
3054858
3054888
3054960
3039798
3054929
3055039
2965280
3055030
3055054
3055033
3055052
3055053
3055037
3055051
3054876
3054992
3054991
3054816
2965310
3055003
2553313
3054974
3082420
3055044
3080790
3081349
2596650
2986254
2598244
2837610
3039734
3055029


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti