Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10630
Více zranitelností v systému Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 08/10/2015
Detekováno
?
07/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Oracle VM VirtualBox byly nalezeny nespecifikované chyby zabezpečení. Využíváním těchto zranitelností mohou škodliví uživatelé ovlivňovat integritu, způsobit odmítnutí služby a získání citlivých informací. Tyto zranitelnosti lze využít místně prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Verze Oracle VM VirtualBox 4.0 starší než 4.0.32
Verze Oracle VM VirtualBox 4.1 starší než 4.1.40
Oracle VM VirtualBox 4.2 verze starší než 4.2.32
Verze Oracle VM VirtualBox 4.3 starší než 4.3.30

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte VirtualBox

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2015-4727
CVE-2015-2594
CVE-2015-2581
CVE-2014-8102
CVE-2010-1324
CVE-2014-0227
CVE-2015-0255
CVE-2014-0230
CVE-2015-1803
CVE-2015-0286
CVE-2014-3571


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti