Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10627
Aktualizace přehrávače Flash Player pro Google Chrome

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Google Chrome byl aktualizován, aby se zabránil zranitelnosti v přehrávači Flash Player. Pro podrobnosti se podívejte na KLA10626.

Zasažené produkty

Verze Google Chrome starší než 43.0.2357.134 (všechny pobočky)

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi. Soubor s názvem old_chrome může být po aktualizaci stále zjištěn. To způsobilo aktualizace zásad Google Chrome, která při instalaci aktualizací neodstraňuje staré verze. Pokuste se kontaktovat dodavatele s dalšími pokyny k odstranění nebo ignorovat taková upozornění na vlastní nebezpečí.
Získejte Google Chrome

Oficiální doporučení

Google Chrome blog entry

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Google Chrome
CVE-IDS
?

CVE-2015-5122
CVE-2015-5123


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti