Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10625
Chyba výkonu kódu v aplikaci Adobe Shockwave Player

Aktualizováno: 07/17/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V přehrávači Adobe Shockwave Player byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Přehrávače Adobe Shockwave přehrávají dříve než 12.1.9.159

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Shockwave Player

Oficiální doporučení

Adobe advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Shockwave Player
CVE-IDS
?

CVE-2015-5120
CVE-2015-5121


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti