Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10613
Zranitelnost odmítnutí služby v servisní sběrnici Microsoft

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V servisní sběrnici Microsoft byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených zpráv AMQP.

Zasažené produkty

Microsoft Service Bus 1.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-042

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Service Bus
CVE-IDS
?

CVE-2014-2814

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-042
KB seznam

2972621


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti