Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10605
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Microsoft VBScript

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
12/09/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V motoru Microsoft VBScript byly nalezeny chyby nespecifikované. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Microsoft VBScript verze 5.6, 5.7, 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-084
MS14-011

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2014-0271
CVE-2014-6363

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-084
MS14-011
KB seznam

3008923
2909921
3016711
3012176
3012172
2928390
3012168
2909213
2909212
2909210


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti