Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10598
Více zranitelností v Microsoft Exchange Serveru

Aktualizováno: 06/15/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Ve službě Microsoft Exchange Server bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná manipulace s stejnými pojistnými zásilky lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého požadavku.
  2. Nesprávné řízení návštěv uživatelů lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.
Zasažené produkty

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1
Kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Exchange Server 2013 8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

MS15-064

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Exchange Server
CVE-IDS
?

CVE-2015-2359
CVE-2015-1771
CVE-2015-1764

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-064
KB seznam

3062157


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti