Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10597
Více chyb zabezpečení v produktech VMware

Aktualizováno: 06/17/2015
Detekováno
?
06/09/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná alokace paměti lze lokálně využít pomocí neznámých vektorů;
  2. Nesprávné ověření vstupu lze využít místně pomocí vektorů souvisejících s RPC.
Zasažené produkty

Verze VMware Workstation 11 starší než 11.1.1
Verze VMware Workstation 10 starší než 10.0.6
VMware Player 7 verze starší než 7.1.1
VMware Player 6 verze starší než 6.0.6
VMware Horizon Client pro Windows verze 3.3 starší než 3.4.0
VMware Horizon Client pro Windows verze 3.2 dříve než 3.2.1
VMware Fusion verze 7 starší než 7.0.1
VMware Fusion verze 6 starší než 6.0.6

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte produkty VMware

Oficiální doporučení

VMware bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Horizon View Client
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2015-2336
CVE-2015-2337
CVE-2015-2338
CVE-2015-2339
CVE-2015-2340
CVE-2015-2341
CVE-2012-0897


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti